RELINING

Relining

Relining är det moderna, miljövänliga och billiga alternativet till stambyte. Metoden kallas även infodring och innebär att man lägger nya rör i gamla avloppsledningar – helt utan rivning. En strumpa behandlad med härdplast vrängs in med tryckluft och formar sig efter det gamla röret och bildar ett nytt självbärande rör med en livslängd på minst 50-år.

Vi utför relining med Boldan In-House Lining system. Boldan är en av branschens ledande leverantörer inom relining och vår personal är utbildad och certifierad i enlighet med Boldans kvalitetskrav. Boldan In-House Lining System-metodcertifiering är marknadens bredaste certifiering och innefattar allt material och all utrustning som används vid rörrenovering.

Det material som godkänts för användning inom metoden har kompabilitetstestats av Eurofins Expert Services. Hela systemet, inklusive förgreningar, golvbrunn och dess fogar har konstaterats täta.

Med Nordisk Fastighetskontroll och Boldan får ni en relining i toppklass med lång livslängd – minst 50 år

 

Relining i fastighet

Oavsett omfattning kommer ett traditionellt stambyte nästan alltid med stora kostnader och påfrestningar. De gamla rören behöver oftast frigöras vilket innebär att rivning och bilning är ett måste. Med vår hjälp slipper ni allt detta men får ändå samma långvariga resultat – snabbare, enklare och billigare.

Relining-stockholm

Relining i villa

För många villaägare är avloppet något som bara ska fungera. Varje gång du spolar toaletten, duschar, diskar eller tvättar etc. jobbar ditt avlopp för att skydda huset från fukt och vatten. Ett dåligt avlopp rubbar hemmets kretslopp och medför stora problem som dålig avrinning, stopp och läckage som med tiden leder till fukt – och vattenskador. Vi vill att ni ska slippa detta. Kontakta oss för en kostnadsfri avloppsfilmning så tar vi reda på skicket på era rör och förutsättningarna för en relining.

Relining-stockholm

FÅ ETT NYTT AVLOPP – BO HEMMA UNDER TIDEN

Stambyte har traditionellt sett varit lösningen för avloppsproblem. Allt från stopp till läckage beror många gånger på alltför gamla rör. Stambyte med bilning av betong och rivning av konstruktion är de flesta fastighetsägares stora mardröm. Vi på Nordisk Fastighetskontroll vill lösa problemen permanent – helst utan att det märks.